ข้อมูลผลผลิตและเกษตรกรผลผลิต ชื่อกลุ่มเกษตรกร ที่ตั้ง มาตรฐานการผลิต ราคา / หน่วย
ดูข้อมูลเพิ่มเติม
แตงกวา วิสาหกิจชุมชนศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ตำบลเกาะเปี๊ย อ.ย่านตาขาว Q GAP 30 / กิโลกรัม
ดูข้อมูลเพิ่มเติม
ผักบุ้งจีน สวนนายเอ ม.1 อำเภอ นาโยง ตำบล นาข้าวเสีย Q 80 / กิโลกรัม
ดูข้อมูลเพิ่มเติม
ผักกาดขาว สวนนายเอ ม.1 อำเภอ นาโยง ตำบล นาข้าวเสีย Q 60 / กิโลกรัม
ดูข้อมูลเพิ่มเติม
ผักกาดขาว วิสาหกิจชุมชนศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ตำบลเกาะเปี๊ย อ.ย่านตาขาว Q GAP 40 / กิโลกรัม
ดูข้อมูลเพิ่มเติม
ผักกูด สวนนายเอ ม.1 อำเภอ นาโยง ตำบล นาข้าวเสีย Q GAP GMP 60 / กิโลกรัม
ดูข้อมูลเพิ่มเติม
ผักกูด วิสาหกิจชุมชนพืชผักปลอดสารพิษ ตำบล คลองชีล้อม อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง Q 10 / ตัว
ดูข้อมูลเพิ่มเติม
ผักขาไก่ วิสาหกิจชุมชนพืชผักปลอดสารพิษ ตำบล คลองชีล้อม อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง Q 15 / ตัว
ดูข้อมูลเพิ่มเติม
ผักขาไก่ สวนนายเอ ม.1 อำเภอ นาโยง ตำบล นาข้าวเสีย Q GAP GMP 20 / กิโลกรัม
ดูข้อมูลเพิ่มเติม
กล้วยไข่ วิสาหกิจชุมชนศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ตำบลเกาะเปี๊ย อ.ย่านตาขาว Q GAP 15 / กิโลกรัม
ดูข้อมูลเพิ่มเติม
กล้วยไข่ สวนนายเอ ม.1 อำเภอ นาโยง ตำบล นาข้าวเสีย Q GAP GMP 30 / กิโลกรัม
ดูข้อมูลเพิ่มเติม